inhabit
/ɪnˈhæbɪt/

zamieszkać

habit - habit (zakonnicy, mnicha)
inhabit - zamieszkać

The mouse INHABITed his HABIT two days ago.

Mysz ZAMIESZKAŁA w jego HABICIE dwa dni temu.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%BCti_-_Ortsmuseum_-_Kloster_-_Pr%C3%A4mostratenser-Habit_IMG_5172.JPG https://pixabay.com/pl/mysz-akwarela-odosobniony-2121414/

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Gabriela User's associations
Added: 04.12.2017 20:00