coexist
/ˌkəʊɪɡˈzɪst/

koegzystować, współistnieć

koegzystować
coexist - koegzystować, współistnieć

In Jerusalem, Muslims, Jews and Christians need to COoperate to EXIST. They have COEXISTed here for centuries.

W Jeruzalem, muzułmanie, żydzi i chrześcijanie muszą WSPÓŁpracować, aby ISTNIEĆ. Oni WSPÓŁEGZYSTUJĄ tutaj od wieków.

https://www.flickr.com/photos/zeevveez/8053233715

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 07.12.2017 07:58