burden
/ˈbɜː(r)d(ə)n/

brzemie, ciężar

burned - spalony
burden - brzemie, ciężar

My teacher's house BURNED down. It’s a heavy BURDEN for him.

Dom mojego nauczyciela SPALIŁ się. To jest ciężkie BRZEMIĘ dla niego.  

Źródło: https://www.flickr.com/photos/travelingroths/2518727675

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Charlie User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 08.12.2017 18:35