complex number
/ˈkɒmpleks ˈnʌmbə(r)/

liczba zespolona

skomplikowany
complex number - liczba zespolona

Natalka nie zaliczyła kolokwium z AMiAL, ponieważ nie uczyła się przez cały semestr, a LICZBY ZESPOLONE okazały się być zbyt sKOMPLIKowane, aby nauczyć się wszystkiego w jedną noc.

* AMiAL – Analiza Matematyczna i Algebra Liniowa (przedmiot nauczany na Wydziale Informatyki ZUT)

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
PotężnyMuchomorek User's associations
Added: 28.01.2018 12:08