alms
/ɑːmz/

jałmużna

psalms - psalmy
alms  - jałmużna

Can you read about giving ALMS in the Book of PSALMS?

Czy możesz przeczytać o dawaniu JAŁMUŻNY w Księdze PSALMÓW?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Styfi_Ja%C5%82mu%C5%BCna.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 12:42