definitely
/ˈdef(ə)nətli/

zdecydowanie, na pewno

definitywnie
definitely - zdecydowanie, na pewno

Definitely? - asked Hubert Urbański

Definitywnie? - zpaytał Hubert Urbański

Źródło obrazka

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Mikołaj Krupiński User's associations
Added: 19.02.2018 19:10