available
/əˈveɪləb(ə)l/

dostępny

Ewa; lejek
available - dostępny

- Czy ten LEjek jest jeszcze DOSTĘPNY?

- Chwileczkę. Zapytam EWĘ. Ona wie wszystko.

https://www.flickr.com/photos/jonathanrolande/31916613233

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 29.03.2018 18:03