jealous
/ˈdʒeləs/

zazdrosny

jelly beans - żelki w kształcie fasolek
jealous - zazdrosny

The girl is JELAOUS of her friend's JELLY beans.

Dziewczynka jest ZAZDROSNA o ŻELKI swojej koleżanki.

https://pl.pinterest.com/pin/554857616572169650/?lp=true

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Maria Krupińska User's associations
Added: 22.04.2018 11:34