toddler
/ˈtɒdlə(r)/

brzdąc, berbeć

to, dla

Babcia przyniosła małemu wnuczkowi lizaka i mówi:

- TO DLA BRZDĄCA.

- Ależ babciu! Ten sztucznie barwiony lizak to sam cukier plus tablica Mendelejewa.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 13:57