alter
/ˈɔːltə(r)/

zmieniać; modyfikować

alternative - aternatywa
alter - zmieniać; modyfikować

I have no ALTERnative. I have to ALTER my lifestyle to be more environmentally friendly.

Nie mam ALTERNATYWY. Muszę ZMIENIĆ mój styl życia, aby być bardziej przyjazny dla środowiska.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Many_small_people_who_in_many_small_places_do_many_small_things_that_can_alter_the_face_of_the_world._(15372092422).jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 12.09.2018 16:43