have a screw loose

być stukniętym; komuś odbiła palma

screw – śruba, loose – luźny
have a screw loose  - być stukniętym; komuś odbiła palma

- Everybody says that the robot HAS A SCREW LOOSE.

- It’s not true he’s SLIGHTLY CRAZY. His SCREW is simply too LOOSE. Let’s help him!

- Wszyscy mówią, że temu robotowi ODBIŁA PALMA.

- To nie prawda, że ZWARIOWAŁ. Jego ŚRUBA jest zbyt LUŹNA. Pomóżmy mu!

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 15:06