fencing
/ˈfensɪŋ/

szermierka

fence -płot, ogrodzenie
fencing - szermierka

They do FENCING behind the FENCE.

Oni uprawiają SZERMIERKĘ za PŁOTEM.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Sir Lukas User's associations
Added: 30.10.2018 16:30