Latest associations

audience
/ˈɔːdiəns/

publiczność

audio
audience - publiczność

The AUDIENCE enjoyed the AUDIO release of the concert.

PUBLICZNOŚĆ cieszyła wydaniem AUDIO koncertu.

Źródło: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpitchfork.com%2Fnews%2Fgerman-scientists-conduct-coronavirus-concert-experiment-find-risk-of-spread-to-be-low-to-very-low%2F&psig=AOvVaw3bb7eSnH13u3XKgLf2HkDX&ust=1618738048298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC97K37hPACFQAAAAAdAAAAABAD

Autor
MICah User's associations
Added: 12.04.2021 16:44

sequel
/ˈsiːkwəl/

kontynuacja, dalszy ciąg

squirrel - wiewiórka
sequel - kontynuacja, dalszy ciąg

The SQUIRREL was watching the SEQUEL.

WIEWIÓRKA oglądała DALSZY CIĄG serii filmów.

Źródło: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdrawception.com%2Fgame%2FsMcpec8rEd%2Fhappy-meerkat%2F&psig=AOvVaw32qM5FgG8VF0P4hi_HOt6K&ust=1618738117707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLij_sr7hPACFQAAAAAdAAAAABAD

Autor
MICah User's associations
Added: 12.04.2021 16:36

prop
/prɒp/

rekwizyt

propose - zaproponować
prop - rekwizyt

The manager PROPOSED we used the PROP.

Menedżer ZAPROPONOWAŁ, abyśmy użyli REKWIZYTU.

Źródło ilustracji: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fhome%2Fphoto-booth-prop-ideas.cfm&psig=AOvVaw3V_rPA4WCQ8wzyIRDKh4R4&ust=1618738151044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiVstf7hPACFQAAAAAdAAAAABAD

Autor
MICah User's associations
Added: 12.04.2021 16:32

muscle
/ˈmʌs(ə)l/

mięśnie

music - muzyka
muscle - mięśnie

You can make your MUSCLES stronger by exercising with MUSIC.

Możesz wzmocnić swoje MIĘŚNIE przez ćwiczenia z MUZYKĄ.

 

Źródło obrazka: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsoundscapingsource.com%2Fchoosing-music-why-it-works-for-movement-and-exercise%2F&psig=AOvVaw3F4skxYOx6Q-w69hhNfqsX&ust=1618738351670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCs27z8hPACFQAAAAAdAAAAABAE

Autor
MICah User's associations
Added: 12.04.2021 16:15

killick
/ˈkɪlɪk/

mała kotwiczka

kill - zabić, Nick - imię męskie
killick - mała kotwiczka

This KILLICK is going to KILL NICK.

Ta MAŁA KOTWICA zamierza ZABIĆ NICKA.

Autor
Alan Mniedło User's associations
Added: 08.04.2021 09:08