Latest associations

jar
/dʒɑː(r)/

słoik

Jarek

Mówi babcia do wnuczka: JARek, otwórz mi ten SŁOIK z ogórkami.

Autor
pa po pe User's associations
Added: 13.06.2021 18:07

sweep
/swiːp/

zmiatać, wymiatać

sheep - owca

The wind was so strong the SHEEP were SWEPT into the lake.

Wiatr był tak silny, że OWCE zostały ZMIECIONE do jeziora.

Autor
MICah User's associations
Added: 11.06.2021 12:17

bystander
/ˈbaɪˌstændə/

widz, naoczny świadek

stand - stać

The BYSTANDERS were STANDING next to the bank, when the robbery occured.

NAOCZNI ŚWIADKOWIE STALI koło banku, kiedy nastąpił napad.

Autor
MICah User's associations
Added: 11.06.2021 12:09

utensil
/ju(ː)ˈtɛnsl/

naczynie

silicon - krzem

This UTENSIL is made of SILICON.

To NACZYNIE jest zrobione z KRZEMU.

Autor
MICah User's associations
Added: 11.06.2021 11:56

stifle
/ˈstaɪfl/

tłumić, zdusić

sigh - westchnienie

He STIFLED his SIGH not to be rude.

ZDUSIŁ swoje WESTCHNIENIE, by nie być złośliwym.

Autor
MICah User's associations
Added: 11.06.2021 11:47