Latest associations

reverse
/rɪˈvɜːs/

odwrócić

verse - werset, zwrotka

The last VERSE of this song is a REVERSED chorus.

Ostatnia ZWROTKA tej piosenki to ODWRÓCONY chór.

Autor
MICah User's associations
Added: 11.06.2021 11:39

scarf
/skɑː(r)f/

szalik

scar - blizna

The man was wearing a SCARF to hide his SCAR on his neck after his encounter with the bear.

Mężczyzna miał na sobie SZALIK, aby ukryć BLIZNĘ na szyi po spotkaniu z niedźwiedziem.

 

Autor
DominikPluta User's associations
Added: 07.06.2021 14:41

gentle
/ˈdʒent(ə)l/

delikatny

gentleman - dżentelmen

This GENTLEman GENTLY opened the door for his wife.

Ten DŻENTELMEN DELIKATNIE otworzył drzwi swojej żonie.

Autor
DominikPluta User's associations
Added: 07.06.2021 14:40

referee
/ˌrefəˈriː/

sędzia

refer to - odnieść się do
referee  - sędzia

The REFEREE REFERRED to the var system in his decision. 

SĘDZIA ODNIÓSŁ SIĘ w swojej decyzji do systemu var. 

By Carlos Figueroa - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86475982

Autor
DominikPluta User's associations
Added: 07.06.2021 14:39

display
/dɪˈspleɪ/

wyswietlacz

this - to, play - zagranie

We could see THIS PLAY of a soccer match on a huge DISPLAY.

Mogliśmy zobaczyć TO ZAGRANIE meczu piłki nożnej na olbrzymim WYŚWIETLACZU.

Autor
DominikPluta User's associations
Added: 07.06.2021 14:38