Latest associations

greet
/ɡriːt/

powitać

street - ulica
greet - powitać

I often GREET my neighbours in my STREET.

Często WITAM moich sąsiadów na mojej ULICY.

Żródło: https://www.wykop.pl/wpis/7629152/groove-street-home-gimbynieznajo/

Autor
Bartosz Poszelężny User's associations
Added: 15.06.2021 21:44

chilly
/ˈtʃɪli/

chłodny

Billy
chilly - chłodny

I'm CHILLY BILLY

Źródło: http://www.iemoji.com/view/emoji/2728/smileys-people/cold-face

Autor
Bartosz Poszelężny User's associations
Added: 15.06.2021 21:36

blizzard
/ˈblɪzə(r)d/

burza śnieżna

lizard - jaszczurka
blizzard - burza śnieżna

This LIZARD looks like a BLIZZARD!

Źródło: https://www.pinterest.es/pin/169729479694912267/

Autor
Bartosz Poszelężny User's associations
Added: 15.06.2021 21:29

squat
/skwɒt/

przysiad

squad - drużyna
squat - przysiad

I train SQUATS with my SQUAD at the gym. 
Trenuję PRZYSIADY z moją DRUŻYNĄ na siłowni.

Autor
Kuba Prus User's associations
Added: 13.06.2021 20:21

mine
/maɪn/

kopalnia; kopać

mine - moja

I MINE in a MINE which is MINE.

KOPIĘ w KOPALNI, która należy do mnie.

Autor
pa po pe User's associations
Added: 13.06.2021 20:15