Latest associations

waver
/ˈweɪvə(r)/

wahać się

wave - fala
waver - wahać się

She saw a huge WAVE and she started to WAVER whether to swim or not.

Zobaczyła ogromną FALĘ i zaczęła się WAHAĆ, czy pływać, czy nie.

Autor
Kuba Prus User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 13.06.2021 20:03

ill
/ɪl/

chory

gil

Jesteś chory? Zwisa ci gIL z nosa...

Autor
pa po pe User's associations
Added: 13.06.2021 20:02

plume
/pluːm/

pióro; smuga

plum - śliwka
plume - pióro; smuga

A red PLUM with its stalk looks from a distance like a red bonfire with a PLUME of smoke.

Czerwona ŚLIWKA z ogonkiem wygląda z daleka jak czerwone ognisko ze SMUGĄ dymu.

Autor
Kuba Prus User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 13.06.2021 19:51

bat
/bæt/

nietoperz

battery - bateria
bat - nietoperz

This BAT is carrying a BATTERY.
Ten NIETOPERZ niesie BATERIĘ.

Autor
Kuba Prus User's associations
Added: 13.06.2021 19:35

sickle
/ˈsɪk(ə)l/

sierp

sick - chory
sickle - sierp

The SICK snake lying on the ground looks like a SICKLE.

Ten CHORY wąż leżący na ziemi wygląda jak SIERP.

Autor
Kuba Prus User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 13.06.2021 19:16