Latest associations

wise
/waɪz/

mądry

price - cena
wise - mądry

Be WISE and don't overpay for the same products with a higher PRICE.

Bądź MĄDRY i nie przepłacaj za te same produkty o wyższej CENIE.

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 30.05.2021 19:39

bliss
/blɪs/

rozkosz

please - proszę
bliss - rozkosz

Mom, PLEASE! Your cake is BLISS!

Mamo, PROSZĘ! Twój tort jest boski!

Źródło: https://www.cookinglight.com/recipes/chocolate-and-cream-layer-cake

 

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 30.05.2021 19:36

foyer
/'fɔɪeɪ/

przedsionek; hall

fire - ogień

Attention! Guys, we have a FIRE in the FOYER!

Uwaga! Chłopaki, mamy POŻAR w PRZEDPOKOJU!

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 30.05.2021 19:34

choke
/tʃəʊk/

zatkać; dławić się

czołg
choke - zatkać; dławić się

Dowódco, mamy problem! Ktoś właśnie ZATKAŁlufę naszego CZOŁGU!

Commander, we have a problem! Somebody just CHOKED our tank's barrel!

źródło: https://www.defensenews.com/global/europe/2019/06/05/will-the-stars-finally-align-to-upgrade-britains-obsolete-tanks/

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 30.05.2021 19:32

weep
/wiːp/

płakać

whip - bicz, pejcz, bat
weep - płakać

Don't play with the WHIP, you can make somebody WEEP.

Nie baw się BICZEM, bo możesz doprowadzić kogoś do PŁACZU.

źródło: https://www.istockphoto.com/pl/obrazy/bicz

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 30.05.2021 19:27