Associations added by the user Mateusz Moszczyński

smog
/smɒɡ/

smog

smoke - dym; fog - mgła
smog  - smog

Słowo smog powstało z połączenia słów smoke (dym) i fog (mgła).

Added: 15.06.2018 07:16

census
/ˈsensəs/

spis ludności

sense - sens
census - spis ludności

"Now this CENSUS makes SENSE!" said mister T.

"Teraz ten SPIS LUDNOŚCI ma SENS!" - powiedział pan T.

Added: 23.01.2018 10:00

sneaky
/ˈsniːki/

podstępny, przebiegły

snake - wąż
sneaky - podstępny, przebiegły

SNAKES try many tricks to be SNEAKY.

WĘŻE próbują wiele sztuczek, aby być PODSTĘPNE.

Added: 23.10.2017 18:12

quarry
/ˈkwɒri/

kamieniołom

worry - martwić się; quarrel - kłócić się
quarry - kamieniołom

In a QUARRY, miners WORRY about accidents.

W KAMIENIOŁOMIE, górnicy MARTWIĄ SIĘ o wypadki.

In a QUARRY, miners started to QUARREL.

W KAMIENIOŁOMIE, górnicy zaczeli się KŁÓCIĆ.

Which is better?

Źródło obrazka

Added: 23.10.2017 16:42