Associations added by the user h.szafinska

grin
/ɡrɪn/

szeroko się uśmiechać

green - zielony
grin - szeroko się uśmiechać

This GREEN guy is GRINning.

Ten ZIELONY ludek UŚMIECHA SIĘ SZEROKO.

https://pixabay.com/pl/grin-bu%C5%BAka-emocja-emotikon-146396/

Added: 14.05.2018 14:13

pathetic
/pəˈθetɪk/

żałosny, żenujący

path - ścieżka
pathetic - żałosny, żenujący

This PATH is PATHETIC.

Added: 08.05.2018 17:32

china
/ˈtʃaɪnə/

porcelana

China - Chiny
china - porcelana

CHINA was invented in CHINA.

PORCELANA została wynaleziona w CHINACH.

https://pixabay.com/pl/zestaw-herbaty-herbata-chiny-1302432/

Added: 05.03.2018 15:37

cannon
/ˈkænən/

armata; działo

kanon (w śpiewie)
cannon - armata; działo

Za śpiewającym KANONEM wyleciała bomba z ARMATY.

 

 

https://pixabay.com/en/photos/singing/?image_type=illustration
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=42227&picture=&jazyk=PL

Added: 12.02.2018 15:53

commercial
/kəˈmɜː(r)ʃ(ə)l/

reklama (w telewizji lub w radiu)

comment - komentarz
commercial - reklama (w telewizji lub w radiu)

- This COMMERCIAL is very stupid. My COMMENT on this is: "Who wants this soap? It's useless!"

 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=62615&jazyk=PL

Added: 29.01.2018 15:25