Associations added by the user xddd@xddd

patient
/ˈpeɪʃ(ə)nt/

cierpliwy

patient - pacjent
patient - cierpliwy

This PATIENT is really PATIENT.

Ten PACJENT jest naprawdę CIERPLIWY.

Added: 15.06.2018 12:30

carrot

marchewka

car-auto rot-gnić
carrot - marchewka

The CAR IS ROT.

AUTO GNIJE.

Added: 25.05.2018 13:55

chin
/tʃɪn/

podbródek, broda

China - Chiny
chin - podbródek, broda

This is a CHIN of a Chinese who comes from CHINa.

To jest PODBRÓDEK Chińczyka, który pochodzi z CHIN.

Added: 11.05.2018 14:46

stairs
/steə(r)z/

schody

star - gwiazda
stairs - schody

The STAIRS are on the STAR.

SCHODY są na GWIEŹDZIE.

Added: 21.04.2018 17:24

pan
/pæn/

patelnia

pan
pan - patelnia

Ten PAN ma PATELNIĘ.

Added: 20.04.2018 14:26