Associations added by the user xddd@xddd

dragon fruit
/ˈdræɡən fruːt/

pitaja, smoczy owoc

dragon - smok; fruit - owoc
dragon fruit - pitaja, smoczy owoc

The DRAGON is eating a FRUIT. The fruit looks like a DRAGON FRUIT.

SMOK je OWOC. Ten owoc wygląda jak SMOCZY OWOC / PITAJA / TRUSKAWKOWA GRUSZA.

 

Added: 19.04.2018 21:00

beet

burak

Betty - imię żeńskie
beet - burak

BETTY has a BEET.

BETTY ma BURAKA.

Added: 19.04.2018 20:43

aloe
/ˈæləʊ/

aloes

alone - samotny
aloe - aloes

This ALOE is ALOnE.

Ten ALOES jest SAMOTNY. 

Added: 19.04.2018 20:31

clove
/kləʊv/

goździk

glove
clove - goździk

The CLOVE is in the GLOVE.

Ten GOŹDZIK jest w RĘKAWICY.

 

Added: 06.04.2018 14:38

catch
/ kætʃ/

łapać

cat - kot
catch - łapać

The CAT wants to CATCH a ball.

Ten KOT chce ZŁAPAĆ piłkę.

Added: 23.03.2018 15:20