Associations added by the user PotężnyMuchomorek

complex number
/ˈkɒmpleks ˈnʌmbə(r)/

liczba zespolona

skomplikowany
complex number - liczba zespolona

Natalka nie zaliczyła kolokwium z AMiAL, ponieważ nie uczyła się przez cały semestr, a LICZBY ZESPOLONE okazały się być zbyt sKOMPLIKowane, aby nauczyć się wszystkiego w jedną noc.

* AMiAL – Analiza Matematyczna i Algebra Liniowa (przedmiot nauczany na Wydziale Informatyki ZUT)

Added: 28.01.2018 12:08

complex
/ˈkɒmpleks/

złożony, skomplikowany

skomplikowany
complex - złożony, skomplikowany

Kobiety są takie sKOMPLIKowane i mają ZŁOŻONE charaktery. Nigdy nie wiesz, o czym w tej chwili myślą…

Added: 28.01.2018 11:52

axe
/æks/

siekiera, topór

ale; skrzyżowane siekiery
axe - siekiera, topór

- Logiem tutejszych drwali ostatecznie zostały dwie skrzyżowane ze sobą SIEKIERY.

- ALE to jest infantylne...

Added: 27.01.2018 15:55

gypsy
/ˈdʒɪp.si/

Rom, Cygan

gips
gypsy - Rom, Cygan

ROM / CYGAN złamał rękę spadając z roweru i teraz musi nosić GIPS.

Niektórzy Romowie nie lubią, gdy określa się ich Cyganami. Więcej info w artykule poniżej:

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/880644,dlaczego-cyganie-nie-podaja-sobie-reki-wywiad,id,t.html

Added: 27.01.2018 15:42

abridge
/əˈbrɪdʒ/

skracać, zredukować

bridge - most
abridge - skracać, zredukować

He wanted to tell me a long story how he got lost and stopped on an old BRIDGE, but I asked him to ABRIDGE the story to make it shorter.

On chciał mi opowiedzieć długą historię o tym jak zabłądził i zatrzymał się na starym MOŚCIE, ale poprosiłem go, aby SKRÓCIŁ swoją historię.

Added: 27.01.2018 15:32