Associations added by the user Maniaxddd

tutor
/ˈtjuːtə(r)/

nauczyciel prywatny, korepetytor

tutorial

Yesterday I watched a TUTORIAL how to be a good TUTOR.

Wczoraj oglądałem TUTORIAL o tym, jak być dobrym KOREPETYTOREM.

 

Added: 12.06.2019 14:16

peer
/pɪə(r)/

rówieśnik

pear /peə(r)/ gruszka
peer - rówieśnik

Your PEER looks like a PEAR.

Twój RÓWIEŚNIK wygląda jak GRUSZKA.

Added: 12.06.2019 14:08

accurate
/ˈækjʊrət/

precyzyjny, dokładny

akurat
accurate - precyzyjny, dokładny
Added: 12.06.2019 13:56

soft
/sɒft/

miękki

sofa - kanapa
soft - miękki

Come on my SOFA. It is SOFT.

Chodź na moją SOFĘ. Jest MIĘKKA.

Added: 15.05.2019 13:11

homesick
/ˈhəʊmˌsɪk/

stęskniony za domem/ojczyzną

home - dom; sick - chory
homesick - stęskniony za domem/ojczyzną

I miss my HOME. In this country I am always SICK. Maybe I feel/am HOMESICK.

Tęsknię za DOMEM. W tym kraju zawsze jestem CHORA. Może jestem STĘSKNIONA ZA DOMEM.

Added: 15.05.2019 13:09