Associations added by the user Alicja Kuźmińska

above
/əˈbʌv/

powyżej, nad

ABOVEm - a bo wiem
above - powyżej, nad

POWYŻEJ tej góry jest A BO Viem chmura.

Added: 15.01.2019 19:21

serf
/sɜː(r)f/

chłop pańszczyźniany

surf - surfować
serf -  chłop pańszczyźniany

Certain SERF is dreaming of SURFing.

Pewien CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY marzy o SURFowaniu.

Added: 15.01.2019 15:04

cat
/kæt/

kot

kot
cat - kot

Staś powiedział na swojego kota CAT, a KOT się zdziwił.

Added: 15.01.2019 15:02

pig
/pɪɡ/

świnia

pigwa
pig - świnia

Dzisiaj ŚWINIA zjadła PIGwę. 

Added: 15.01.2019 14:41