Associations added by the user Hanix16

chilly
/ˈtʃɪli/

zimy, chłodny

chilli pepper - papryczka chilli
chilly - zimy, chłodny

This CHILLI pepper feels very CHILLY.

Tej papryczce CHILI jest bardzo ZIMNO.

Added: 17.11.2019 17:06

bonnet
/ˈbɒnɪt/

czapka

monety
bonnet - czapka

Na tych BONNETS jest wiele MONET.

Added: 17.11.2019 16:46

herb
/hɜː(r)b/

zioło

herb
herb - zioło
Added: 09.11.2019 18:55

spot
/spɒt/

zauważyć

sport
spot - zauważyć
Added: 09.11.2019 18:50

thick
/θɪk/

gruby

tic - tik (nerwowy)
thick - gruby

This slightly THICK book has a nervous TIC.

Ten nieco GRUBA książka ma nerwowy TIK.

https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-jsxvi

Added: 09.11.2019 18:47