Associations added by the user Hanix16

cheek
/tʃiːk/

policzek

chick - kurczaczek
cheek - policzek

This CHICK has really big CHEEKS.

Ten KURCZACZEK ma naprawdę duże POLICZKI.

Added: 07.05.2019 13:55

way
/weɪ/

sposób; droga

way - droga
way - sposób; droga

I have a WAY to find the WAY.

Mam SPOSÓB, by znaleźć tę DROGĘ.

Added: 07.05.2019 13:50

bonnet
/ˈbɒnɪt/

czapka

bon; moneta
bonnet - czapka

Oferuję BON oraz pięciozłotową mONETę za tę CZAPKĘ (BONNET). 

Added: 07.05.2019 13:45

bench
/bentʃ/

ławka

beach - plaża
bench - ławka

There's a BENCH on a BEACH.

ŁAWKA jest na PLAŻY.

Added: 09.04.2019 14:16

bowl
/bəʊl/

miska

ball - piłka
bowl - miska

There's a BALL in a BOWL.

PIŁKA jest w MISCE.

Added: 09.04.2019 13:59