Associations added by the user Hanix16

crop
/krɒp/

zboże

kropki
crop - zboże

Na tym ZBOŻU są KROPki.

Added: 26.03.2019 15:18

carve
/kɑː(r)v/

kroić; rzeźbić

cave - jaskinia
carve - kroić; rzeźbić

He must CARVE the meat before he leaves his CAVE.

On musi POKROIĆ mięso zanim wyjdzie ze swojej JASKINI.

Added: 26.02.2019 15:23

brace
/breɪs/

aparat ortodontyczny

Basia; rejs
brace - aparat ortodontyczny

Na swój pierwszy REJS, Basia założyła APARAT ORTODONTYCZNY.

Added: 26.02.2019 15:09

sweep
/swiːp/

zamiatać

sweets - słodycze
sweep - zamiatać

She must SWEEP the SWEETS.

Ona musi ZAMIEŚĆ te SŁOTYCZE.

Added: 22.01.2019 15:26

burn
/bɜː(r)n/

palić

bear - miś, niedźwiedź
burn - palić

This BEAR is BURNing.

Ten NIEDŹWIEDŹ się PALI.

Added: 21.01.2019 20:11