Associations added by the user DamianM

blackmail
/ˈblækmeɪl/

szantaż; szantażować

black - czarny, mail - poczta
blackmail - szantaż; szantażować

We’ve just received a BLACK letter in today’s MAIL. Somebody is BLACKMAILing us!

Właśnie otrzymaliśmy CZARNY list w dzisiejszej POCZCIE. Ktoś nas SZANTAŻUJE!

Added: 10.01.2017 12:37