Associations added by the user Hancia

choose
/tʃuːz/

wybierać

cheese - ser
choose - wybierać

Which CHEESE will she CHOOSE?

Który SER ona WYBIERZE?

Added: 20.02.2018 16:29

grow
/ɡrəʊ/

rosnąć

grom
grow - rosnąć

Ten GROM bardzo URÓSŁ.

Added: 10.02.2018 18:09

lose
/luːz/

gubić

los (na loterię)
lose - gubić

On ZGUBIŁ swój LOS.

Added: 10.02.2018 18:08

but
/bʌt/

ale, lecz

but
but  - ale, lecz

ALE ten BUT jest za mały.

Added: 10.02.2018 18:04

Hungary
/ˈhʌŋɡəri/

Węgry

hungry - głodny
Hungary - Węgry

I’m HUNGRY and I’m from HUNGARY.

Jestem GŁODNA i jestem z WĘGIER.

 

https://pixabay.com/pl/w%C4%99gry-mapa-bander%C4%85-kontur-granice-1500649/

Added: 27.11.2017 08:33