Associations added by the user Kasia Pstrokońska

literate
/ˈlɪt(ə)rət/

umiejący pisać i czytać

litery
literate - umiejący pisać i czytać

If you can read LITERy you are LITERATE.

 

https://www.amazon.com/Reading-Newspaper-Funny-Just-Card/dp/B007GTUW8I

Added: 18.03.2021 19:24

bear
/beə(r)/

znosić, udźwignąć, wytrzymać

bear - niedźwiedź
bear - znosić, udźwignąć, wytrzymać

A BEAR climbed a tree. Will the branch BEAR his weight? 

NIEDŹWIEDŹ wspiął się na drzewo. Czy gałąź WYTRZYMA jego ciężar?

Źródło: https://www.reddit.com/r/hardcoreaww/comments/53qxg6/bear_on_tree/

Added: 15.12.2019 09:22

vast
/vɑːst/

ogromny; nieprzebrany

last - ostatni
vast - ogromny; nieprzebrany

When you're playing limbo and your height is VAST then you're always going to be LAST.

Kiedy grasz w limbo, a twój wzrost jest OGROMNY, zawsze będziesz OSTATNI.

Źródło: https://www.sophie-world.com/games/limbo

Added: 13.12.2019 20:13

faint
/feɪnt/

zemdleć

paint - farba
faint - zemdleć

The smell of PAINT was so chemical and strong it made him FAINT.

Zapach FARBY był tak chemiczny i silny, że ZEMDLAŁ.

Źródła: https://simple-drawing.com/img/paint-can-drawing-10.html

https://drawingbeta.com/wp-content/uploads/fainting-cartoon-drawing-and-free-fainted-cliparts-download-free-clip-art-free-clip-art.gif

Added: 12.12.2019 20:26

pursue
/pə(r)ˈsjuː/

realizować; dążyć do (czegoś)

poor suit - kiepski garnitur
pursue - realizować; dążyć do (czegoś)

He has a POOR SUIT and is not satisfied with its quality. He decided to PURSUE his goal to buy a new one, so he started saving money.

Ma KIEPSKI GARNITUR i nie jest zadowolony z jego jakości. Zdecydował się DĄŻYĆ DO osiągnięcia celu, jakim jest kupno nowego, więc zaczął oszczędzać pieniądze.

Źródło ilustracji: https://www.mensxp.com/amp/fashion/style-guide/49478-6-ways-to-make-your-cheap-suit-look-expensive.html

Added: 12.12.2019 20:03