Associations added by the user Aleksandra Czereszkiewicz

custard
/ˈkʌstə(r)d/

sos do deserów

mustard - musztarda
custard - sos do deserów

It's not MUSTARD, it's CUSTARD.

To nie MUSZTARDA, to SOS DO DESERÓW.

ŹRÓDŁO ILUSTRACJI:  ....

Added: 10.11.2019 18:04

landscape
/ˈlæn(d)ˌskeɪp/

krajobraz

escape - ucieczka
landscape - krajobraz

I don't want to see this boring LANDSCAPE in the museum. I would like to ESCAPE from this place!

Nie chcę widzieć tego nudnego KRAJOBRAZU w muzeum. Chciałbym UCIEC z tego miejsca!

źródło ilustracji....

Added: 10.11.2019 17:48

lighthouse
/ˈlaɪtˌhaʊs/

latarnia morska

light - światło: house - dom
lighthouse - latarnia morska

This LIGHTHOUSE is my HOUSE. I like living here because of the LIGHT.

Ta LATARNIA to mój DOM. Lubię tu mieszkać z powodu ŚWIATŁA.

Added: 10.11.2019 17:32