Associations added by the user Bartosz Poszelężny

reduce
/rɪˈdjuːs/

zmniejszyć

juice - sok
reduce - zmniejszyć

You need to REDUCE the dose of this JUICE!

Źródło: https://www.graogourmet.com/blog/bebidas-mais-consumidas-mundo/

Added: 15.06.2021 21:57

hail
/heɪl/

grad

scale - skala
hail - grad

There's no SCALE for this HAIL!

Źródło: https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2018-10-17/w-polsce-spadl-grad-wielki-jak-pilka-nozna-ktory-wazyl-2-kilogramy-jak-to-mozliwe/

Added: 15.06.2021 21:53

greet
/ɡriːt/

powitać

street - ulica
greet - powitać

I often GREET my neighbours in my STREET.

Często WITAM moich sąsiadów na mojej ULICY.

Żródło: https://www.wykop.pl/wpis/7629152/groove-street-home-gimbynieznajo/

Added: 15.06.2021 21:44

chilly
/ˈtʃɪli/

chłodny

Billy
chilly - chłodny

I'm CHILLY BILLY

Źródło: http://www.iemoji.com/view/emoji/2728/smileys-people/cold-face

Added: 15.06.2021 21:36

blizzard
/ˈblɪzə(r)d/

burza śnieżna

lizard - jaszczurka
blizzard - burza śnieżna

This LIZARD looks like a BLIZZARD!

Źródło: https://www.pinterest.es/pin/169729479694912267/

Added: 15.06.2021 21:29