anneal
/əˈniːl/

wyżarzać, odprężać

kneel – klękać

This mechanical engineering student decided to KNEEL on embers in order to ANNEAL his knees. He wants to be an iron man.

Ten student mechaniki zdecydował się UKLĘKNĄĆ na żarze, aby WYŻARZYĆ swoje kolana. On chce być iron manem.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 15:54