ant
/ænt/

mrówka

antenna - antena

An ANT has special radio ANTennas instead of antennas.

MRÓWKA ma radiowe ANTenki zamiast czułek.

How about drawing an association and sending it to us? 
A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 16.12.2016 19:29