certain
/sɜː(r)t(ə)n/

pewny, pewien

sir – pan, ten - dziesięć

- How many soldiers deserve to receive medals for bravery?

- SIR….. TEN, Sir.

- Are you sure? All ten soldiers?

- I’m CERTAIN of that, Sir. Will they be awarded medals?

- Of that you can be certain, Sergeant. They were very brave saving the old lady’s cat.

 

- Ilu żołnierzy zasługuje na to, aby dostać medal za odwagę?

- SIR…. DZIESIĘCIU, Sir.

- Czy jest pan PEWIEN? Wszystkich dziesięciu żołnierzy?

- Jestem tego pewien, Sir. Czy oni otrzymają medale?

- Tego możecie być pewni, Sierżancie. Byli bardzo odważni ratując kota starszej pani.

Donate

Podoba Ci się ten słownik? Wesprzyj nasz projekt poprzez zakup książek lub ebooków w sklepie sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.12.2016 13:57