achieve
/əˈtʃiːv/

osiągnąć, zdobyć

chief - szef
achieve - osiągnąć, zdobyć

CHIEF, we can ACHIEVE the target.

SZEFIE, możemy OSIĄGNĄĆ ten cel.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 29.12.2016 15:45