tier
/tɪə(r)/

warstwa, poziom

tired - zmęczony
tier - warstwa, poziom

I'm TIREd of being the last TIER.

Jestem ZMĘCZONA byciem ostatnią WARSTWĄ.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 30.12.2016 15:00