plantation
/plɑːnˈteɪʃ(ə)n/

plantacja

plant - roślina

How many PLANTS are there on this PLANTATION?

Ile ROŚLIN jest na tej PLANTACJI?

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 04.01.2017 11:48