loin
/lɔɪn/

lędźwie

lion - lew

The two LIONS suffer from pain in the LOINS.

Te dwa LWY cierpią z powodu bólu w LĘDŹWIACH.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 13.01.2017 20:03