important
/ɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/

ważny

import

The IMPORT of fuel and gas is IMPORTANT for Poland’s economy.

IMPORT paliwa i gazu jest WAŻNY dla gospodarki Polski.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 01.02.2017 16:18