regime
/reɪˈʒiːm/

reżim

zima

The Snow Queen is a fairy tale about the REGIME of Queen of snowflakes. Kai is taken by the WINTER (ZIMowej) lady to her palace. Gerda saves her friend by the power of her love.

Królowa Śniegu to baśń o REŻIMIE Królowej płatków śniegu. Kaj zostaje zabrany przez ZIMOWĄ panią do jej pałacu. Gerda ratuje swojego przyjaciela mocą swej miłości.

regime /rej'ZIM/

Donate

Podoba Ci się ten słownik? Wesprzyj nasz projekt poprzez zakup książek lub ebooków w sklepie sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 02.02.2017 08:11