mousy, mousey
/ˈmaʊsi/

nieśmiały

mouse - mysz
mousy, mousey - nieśmiały

A cat says to a MOUSE, 'Don't be MOUSY.' Would you trust the cat if you were the mouse?

Kot mówi do MYSZY: - Nie bądź taka NIEŚMIAŁA. Zaufał byś temu koty, gdybyś był tą myszą?

Dodano: 09.02.2017 20:59