mill
/mɪl/

zakład przemysłowy; młyn

mile - mila

This worker will have to walk 10 MILes to the MILL if they employ him.

Ten pracownik będzie musiał chodzić 10 MIL do ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO, jeśli go zatrudnią.

Dodano: 09.02.2017 21:08