plague
/pleɪɡ/

zaraza; plaga

plaga, play - grać

Last night I had a strange dream about a PLAGUE of giant rats which could PLAY musical instruments.

Ubiegłej nocy miałem dziwny sen o PLADZE gigantycznych szczurów, które potrafiły GRAĆ na instrumentach.

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 10.02.2017 20:14