summon
/ˈsʌmən/

wezwać

some - trochę, on - na

SOME sheep were SUMMONed to appear ON the top of the mountain. A ram, who was a VIP, SUMMONed them to a meeting. Do you know why?

KILKA owiec zostało WEZWANYCH, aby stawić się na szczycie góry. Baran, który jest VIPem, WEZWAŁ je na spotkanie. Czy wiesz dlaczego?

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 18.02.2017 19:12