trailer
/ˈtreɪlə(r)/

przyczepa

try - próbować

They are TRYing to couple up the TRAILER to the car.

Oni PRÓBUJĄ doczepić PRZYCZEPĘ do samochodu.

Autor
TomKwiecin Skojarzenia użytkownika
Dodano: 23.02.2017 12:02