virulent
/ˈvɪrʊlənt/

zjadliwy, napastliwy, złośliwy

virus - wirus, lend - pożyczyć
virulent - zjadliwy, napastliwy, złośliwy

The VIRUs of this disease is really VIRULENT. Can you LEND me the best medicine you have?

WIRUs tej choroby jest bardzo ZJADLIWY (WIRULENTNY). Czy możesz mi POŻYCZYĆ najlepsze lekarstwo jakie masz?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E_coli_at_10000x,_original.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 07.03.2017 12:34