feast
/fiːst/

uczta; uroczystość, święto

fast food

A FAST food FEAST just with chips!

FAST-foodowa UCZTA tylko z frytkami!

https://pixabay.com/pl/jeść-święto-tabeli-tabela-gedeckter-2064937/

Autor
justa884@vp.pl Skojarzenia użytkownika
Dodano: 03.05.2017 15:12