preservative
/prɪˈzɜː(r)vətɪv/

środek konserwujący; konserwant

rezerwat

Owoce z tego REZERWATu nie zawierają ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH.

No PRESERVATIVES - Bez ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alaska_wild_berries.jpg 

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 08.05.2017 11:54