cancer
/ˈkænsə(r)/

nowotwór złośliwy; rak

cancel - odwołać
cancer - nowotwór złośliwy; rak

How can we ‘CANCEL’ this deadly CANCER?

Jak możemy ‘ODWOŁAĆ’ tego śmiertelnego RAKA?

http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/images/cancer.jpg

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 12.05.2017 17:56